Ouderraad - bestuur

Het bestuur van de ouderraad waakt over de goede samenwerking tussen de verschillende comités.
Zij ziet erop toe dat alle leden zich houden aan het huishoudelijk reglement.
Zij duidt tevens haar vertegenwoordigers aan voor de schoolraad en bepaalt de agendapunten voor de ouders op deze vergadering.
Zij vormt het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten, directie en schoolbestuur.
De directie wordt uitgenodigd op de vergaderingen van het bestuur.

 

Like onze Facebook-pagina

 

Bestuursleden:

Voorzitter Vincent Heijens
Ondervoorzitter  
Penningmeester Philippe Descheemaecker
PR/Communicatie Maarten Alberts
Secretaris Micky Rombouts
Lid Didier Boehlen
  Nathalie Borremans
  Ingrid Etman
  Riet Eyckerman
   

 

Wenst u zich op te geven voor de ouderraad? Vul hier het formulier in en wij nemen snel contact met u op.