Scholengroep

Onze school behoort tot de groep van het Katholiek Vlaams Onderwijs (K.V.O.), welke volgende scholen omvat:

Antwerpen
Sint-Ludgardisschool
Sint-Ludgardis – Belpaire

 Brasschaat
Sint-Michielscollege
Openluchtschool Sint-Ludgardis

Merksem
Sint-Ludgardisschool
Sint-Ludgardis campus KVO

Schilde
Openluchtschool Sint-Ludgardis

Schoten
Sint-Michielscollege
Openluchtschool Sint-Ludgardis
Campus KaJee
't Lommert

Malle
Maris Stella Instituut